අපේක්ෂා රෝහලේ රෝගීන්ගේ බෙහෙත් පතටත් විදී

මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ සායන වලට පැමිණේන ‌රෝගීන් සදහා වෛද්‍යවරු බෙහෙත් නියම කළ ද එම රෝහලේ ෆාමසි සේවකයින් එම බෙහෙත් ලබා නොදි වංචා කරන බව රෝගීහු පවසති .

අපෙක්ෂා රෝහලෙන් රෝගීන්ට බෙහෙත් ලබා ගැනීම සදහා නිකුත් කාඩි පතේ වෛද්‍යවරු මාස දෙකකට ‌ බෙහෙත් සටහන් කළ ද ෆාමසි සේවකින් රෝගීන්ට හට එක් මසකට පමණක් බෙහෙත් නිකුත් කර අනෙක් මාස බෙහෙත් ගිල දමන බවට රෝගීන් චෝදනා කරති.

පිළිකා රෝයෙන් පෙළෙන මවක් ‌2023.11. 07 වන අපේක්ෂා රෝහලේ සායනයට ගොස් ඇති අතර එහි දී වෛද්‍යවරයා එම මව පරික්ෂා කර ඇයගේ කාඩ් පතේ මාස දෙකකට අවශ්‍ය බෙහෙත් ලියා දී ඇත . නමුත් එම රෝහලේ ෆාමසියෙන් ඇයට බෙහෙත් නිකුත් කර ඇත්තේ එක් මසකට පමණි . ඇය ඒ බව දැනුවත් වි ඇත්තේ 2024 .01 12 ඇය නැවත සායනයට ගිය අවස්ථාවේය . අතේ අමාරුවට ලබා දෙන බෙහෙත් ගත්තා දැයි වෛද්‍යවරයා මවගෙන් විමසා ඇති බවත් ෆාමසියෙන් එම බෙහෙත නිකුත් නොකළ බව ඇය එහි දී පවසා ඇත. තමා විසින් නිර්දේශ කරන බෙහෙත් ෆාමසියෙන් ලබා නොදුන්නේ මන්දැයි වෛද්‍යවරයා විසින් එම අවස්ථාවේ සොයා බැලීමක් සිදු කර නැත.

එදා වේලවත් කන්න නැති ජනතාවගේ බෙහෙත් ටික පවා කොල්ල කන මේ අමනයන් සොයා අවශ්‍ය පියවර ගන්නැයි අපි අපේක්ෂා රෝහලේ වගකිව යුතු නිලධාරීන් ඉල්ලා සිටිමු .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *