අලුත් පියාපත් මැතිවරණ ඉල්ලයි

මැතිවරණ වහා පවත්වන්නැයි ආණ්ඩුවට බල කර අද (25) සවස රාජගිරිය මැතිවරණ කොමසාරිස් කාර්යාලය ඉදිරිපිට නිහඩ විරෝධතා උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්විණ .

ජන බලයට ඉඩ දෙමු ! ජන්ද අයිතියට ‌ගරු කරමූ ! යන්න මෙම විරෝධතා උද්ඝෝෂණයේ තේමා පාඨ විය .

මෙම උද්ඝෝෂණය සංවිධානය කරන ලද්දේ අලුත් පියාපත් සංවිධානය මගිනි .

සටන් පාඨ සහිත පුවරු ඔසවාගෙන උද්ඝෝෂනයේ යෙදුණු විරෝධතාකරුවන් පසුව මැතිවරණ කොමසාරිස් හමු වි සංදේශයක් බාර දෙන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *