ආනයන භාණ්ඩ පරික්ෂා කිරිමේ බලය ප්‍රමිති ආයතනයට පවරන්න

ආනයනය කරන ලද පාන් පිටි වල ගුල්ලන් සහ පණුවෝ ඇති බවත් පාන් පිටි වල පණුවන සිටින නිසා ජනතාව මස් සහ මාළු වෙනම මිලදී ගත යුතු නැති බවත් ආනයනය කරන විශේෂයෙන් පාන් පිටි වල සහ සහල වල ප්‍රමිතිය පරික්ෂා කිරිමේ සම්පුර්ණ බලය ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිතිය ආයතනයට පැවැරිය යුතු බව ආපන හිමියන් ගේ සංගමයේ කැදවුම්කරු අසේල සම්පත් පැවැසීය .

සම්පත් එසේ පැවැසුවේ රටට ආනයනය කර ඇති පාන් පිටි ප්‍රමිතියෙන් තොර බවට අපන ශාලා හිමියන් ගේ සංගමය අද (25) උදේ ආ නාරාහේන්පිට ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයට පැමිණිල්ලක් කරන්නට ගිය අවස්ථාවේ දීය .

සම්පත් , ත්‍රිරෝද ර, සංගමයේ ලලිත් විජේර.ත්න සහ පාරිභෝගික කාන්තා සංවිධානයේ ලක්මාලි ප්‍රනාාන්දු තවත් පිරිසක් පැමිල්ල දැමිම සදහා ප්‍රමිති ආයතනයට ගියහ .

පැමිණිල්ල දැමීමෙන් අනතුරුව ලක්මාලි ප්‍රනාන්දු පාන්පිටි කිලෝවක් මාධ්‍යවේදීන් ඉදිරිපිට පෙනේරයකින් හලා එහි ඇති පණුවන සහ ගුල්ලන පෙන්විය .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *