ඉන්දියන් ආණ්ඩුව දඩුවම් කර , පිටුවහල් කළ දෙමළ ජාතිකයෙකු ත්‍රස්ත පනතෙන් රදවා ගනී

ඉන්දියන් පොලිසිය මගින් අත්අඩංගුවටගෙන ලංකාවට පිටුවහල් කරන ලද , ශ්‍රී ලංකීය දෙමළ ජාතිකයෙකු කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපලේ දී කොළඹ ත්‍රස්ත විමර්ශන කොට්ඨාශය මගින් අත්අඩංගුවට ‌ගෙන රදවා තබා ගෙන ප්‍රශ්න කරයි .

සෙල්ලපාක්කියම් සුද්‍රකරන්ව ත්‍රස්තවාදී විමර්ශන එකකය මගින් මෙසේ අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

ත්‍රස්ත විමර්ශන එකකය මගින් සුද්‍රකරන්ව අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ ඔහු එල් .ටි.ටි.ඊ. සංවිධානයේ හිටපු සමාජිකයෙකු යැයි ‌චෝදනා කොටය .

සුදාකරන් 2018 වර්ෂයේ ත්‍රිකුණාමලේ සිට ඉන්දියාව බලා පිටත්ව යන අතර , එහි දී ඔහුව ඉන්දිය පොලිසිය මගින් අත්අඩංගුවට ගෙන තමිල්නාඩුවේ ට්‍රිචි ප්‍රාන්තයේ ශ්‍රී ලාංකික දෙමළ සරණාගතයන් සදහා වෙන් වු කදවුරක ඔහුව රදවා සිට ඇත.

සුදාකරව වසර පහකට ආසන්න කාලයක් ට්‍රිචි සරණාගත කදවුරේ රදවාගෙන සිට ඇති අතර පසුව ඔහුට එරෙහිව ඉන්දිය පොලිසිය මගින් ඒ රට අධිකරණයේ පනවන ලද නඩුවෙන් සුදාකරන් පිටුවහල් කිරීමට නියෝග කෙරිණ . ඒ අනුව පෙබරවාරි 25 වෙනිදා ඉන්දිය රජය මගින් ඔහුව ලංකාවට පිටුවහල් කරන ලදි .

කටුනායක ගුවන් තොටුපලේ දී අත්අඩංගුවට ගන්නා සුදාකරන්ව එම ගුවන්තොටුපලේ තබාගෙන ප්‍රශ්න කර පසුව කිරුළපන බුටානි ‌ගොඩනැගිල්ලේ පිහිටුවා ඇති උතුරු කොළඹ ත්‍රස්ත විමර්ශන එකකයේ රදවා තබාගෙන ප්‍රශ්න කරන බව වාර්තාවේ .

ත්‍රස්ත විමර්ශන එකකය මගින් සුදාකරන්ව අත්අඩංගුවට ගත්ත ද ඒ බවක් ඔහුගේ ඥාතින්ට නොදන්නවා රහසිගතව රදවා තබා ගැනීම ගැන ‌ඥාතිහු ත්‍රස්ත විමර්ශන එකකයට ‌චෝදනා කරති .

සුදාකරන්ව කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපලේ දී අත්අඩංගුවට ගෙන රදවා තබාගෙන සිටි බව ඔහුගේ වැඩි මහල් සොයුරා වන‌ සෙල්ලපාක්කියම් උලකේන්දිරන්ව දැනුවත් කර ඇත්තේ මානව හිමකම් කොමිසමේ ත්‍රිකුණාමල කාර්යාලය මගින්ය.

සුදාකරන්ව අත්අඩංගුවට ගෙන රදවා තබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ඔහුගේ ඥාතීන් මානව හිමිකම් කොමිසමට පැමිණිල්ලක් දමා ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *