එක්ස්ප්‍රස් වන්දි මුදල් දෙන්නැයි ධිවරයෝ උසාවිය ඉදිරිපිට විරෝධය පාති

එක්ස්ප්‍රස් නෞකාවෙන් සිදු වු විනාශයේ දි ධිවර ජනතාවට හිමි වන්දි ගෙවන්නැයි ආණ්ඩුවට බල කර අද (03) උදේ කොළඹ අලුත් කඩේ උසාවිය ඉදිරිපිට නිහඩ විරෝධතාවයක් පැවැත්විණ .

එක්ස්ප්‍රස් නෞකාවට එරෙහිව ගොනු කළ නඩුව අද (03) පැවැති අතර වන්දි මුදල් බලවතුන්ට කොල්ල කෑමට ඉඩ නොදිනොදි , සාධාරණයක් ඉටු කරන්නැයි ධිවරයන් අධිකරණයෙන් ඉල්ලා සිටියහ . එම විරෝධතාවයට ධිවරයෝ ඇතුළු පුජකතුමන්ලා ද සහභාගි වි වුන්හ‍

මෙම විරෝධතාවය සංවිධානය කර තිබුණේ ධිවර එකතුව මගිනි .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *