ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය යටතේ පුහුුුුනුව ලැබු සම්බාහන චිකිත්සකයන්ට NVQ සහතික පත්‍ර පිරිනමයි

සම්බාහන චිකිත්සකවරුන් සදහා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරීයේ NVQ 4 වන මට්ටමේ සහතික පත්‍ර පිරිනැමීම ඊයේ (20) කොළඹ ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශයේ වෛද්‍ය ඒකකයේ ශ්‍රවනාගාරයේ දී ක්‍රීඩා සහ තරුණ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යය රෝහණ දිසානායක අතින් සිදු කෙරිණ.

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ‌ එම සහතික පතු ප්‍රධානෝත්සවයේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා විය .

ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශයේ වෛද්‍ය ඒකකය යටතේ අවුරුද්දක්දකඨමාලාවක් හැදෑරු සිසු සිසුවියන් 50 දෙනෙක් සදහා එම සහතික පත්‍ර පිරි නැමුණි .

මෙම අවස්ථාවට රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාට අමතරව ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශයේ වෛද්‍ය ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් වෛද්‍ය ලාල් ඒකනායක, වෛද්‍ය ධම්මික සේනානායක සහ වෛද්‍ය කිරිඇල්ල යන අය ද එම අවස්තාවට සහභාගි වි සිටියහ .

2024 වර්ෂය සුවිශේෂී වර්ෂයක් බව කි අමාත්‍යවරයා ක්‍රීඩාව දියුනු කිරීම සදහා ජනාධිපති තුමාත් ක්‍රීා ඇමති හරින් ප්‍රනාන්දු සහ තමාත් කැප වී වැඩ කරන බවත් පැවසීය . ක්‍රීඩකයන්ට නිවාඩු නැති බවත් ක්‍රීඩාව දියුණු කිරීම සදහා සියලුම දෙනාගේ සහයෝගය අවශ්‍ය බව පෙන්වාදුන්නේය .

සිසුන් අතරින් එව් ඒ .නලින් බුද්ධික සහ රෝහණ ප්‍රනාන්දු සභාව ඇමතුහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *