ගාලුමුවදෝර අරගලයේ හිමිනමක් අතුරුදන්

An owner of the Galumuwadora struggle is missing

මිරාවත්තේ කාස්සප හිමි පසුගිය (10) වෙනිදා සිට අතුරුදන් වි ඇතැයි අරගලකරුවෙකු වන බන්දුල සෝමරත්න කොටුව පොලිස් මුලස්ථානයේ ඊයේ (22) පැමිණිල්ලක් දමා ඇත.

පැමිණිල්ල සී.අයි.බි. (2) 312 / 79 අංකය යටතේ සටහන් කර ඇත.

ගාලුමුවදෝර අරගලයේ ආරම්භයේ එහි පැමිණි කාස්සප හිි නවාතැන් ගෙන අරගලය සක්‍රීයව මැදිහත් කළ බව අරගලකරුවෙකු වන සෝමරත්න අප සමඟ පැවසීය.

කාස්සප හිමි සැප්තැම්බර් 09 වෙනි දා ගාලුමුවදෝර පැවැති අරගලයේ විරුවන් සැමරීමේ අවස්ථාවට සහභාගි ී ඇති අතර එදින රාත්‍රීයේ පිටකෝට්ට ප්‍රදේශයේ නිවසක රැ නැවැති සිට පසු වෙනිදා (10) දැරණියගල ආරණ්‍ය සේනාන්සනයට යන බව පවසා කාස්සප හිමියන් ගොස් ඇත.

කාස්සප හිමියන් දැරණියගල ආරණ්‍ය සේනාන්සනයට ගොස් ඇද්දැයි සොයා බලා ඇති අතර එහි දී කාස්සප හිමියන් දැරණියගලට ගොස් නැති බව ආරණ්‍ය සේනාසනය අවට ජනතාව පවසා තිබේ.

උද්ඝෝෂණයක් පැවැති අවස්ථාවක පොලිස් අධිකාරීවයෙකුට පහර දුන්නැයි කාස්සප හිමියන්ට චෝදනාවක් ව එල්ල වි තිබුණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may missed