LANKASKYNEWS LANKASKYNEWS LANKASKYNEWS

Sri Lanka No 1 News Provider Provider Provider Provider

ගෝ ගෝඨා ගෝ ගෝඨා දහස් ගණන් ජනතාව විදී බසිති .

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, රාජපක්ෂ පවුල සහ ආණ්ඩුව වහාම පන්නා දමු යැයි බල කර පන්දාසකට ආසන්න ජනතාවක් ඊයේ (31) රාත්රියේ ජනාධිපති ගෝඨාභය ගේ මිරිහාන ප්රදේශයේ පිහිටි නිවස වැටලුහ . ජනාධිපති ගෝඨාභය ගේ නිවස වටලා ,වාඩිලාත් ජනයා ගෝඨාභය පන්නා දමමු යැයි හඩ නගා සටන් පාඨ කියමින් විරෝධතා උද්ඝෝෂණයේ නිතර වුහ .

ගැස් , තෙල් ,විදුලිය සහා අත්යාවශ්ය ආහාර දාව්ය සැපයීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය ආණඩුව අපොහොසත් විම නිසා පිඩාවට පත් ජනයා පංති සහ ජාති භේදයෙන් තොවරව රාජපක්ෂ රෙජීමය පන්නා දැමීම සදහා දහස් ගණන් ජනයා මිරිහානට එක් රෝක් වුහ .

ගෝඨාභය පැන්විම සදහා සාමකාමිව උද්ඝෝෂණයේ නිරත වු ජනයාට පෙලිසිය කදුගැස් වලින් සංග්රහ කිරීම නිසා කෝපාවිෂ්ට වු ජනයා පෙලිසිය සහ හමුදාව සමග ප්රචණ්ඩකාරි ලෙස හැසිරෙන්නට වුහ . ගෝඨාභය ගේ නිවස වැටලු ජනයා විසුරුවා හැරීම සදහා පාබල , ගුවන් සහ විශේෂ කාර්ය බලකාය කැදවා තිබුණි . ආණ්ඩුව හා රාජපක්ෂ රේජිමය කෙරෙහි බරපතළ ලෙස කලකිරුණු ජනයාව පක්ෂයකින් හෝ නායකයෙකු විසින් මෙහෙවුණු වෙනුවට ඔවුන් පොදු රිද්මයකින් කටයුතු කරනු දක්නට ලැබුණි .

ගෝඨාභය පන්නා දැමීම සදහා මිරිහානට පැමිණි බහුතරය ඉංග්රිසි කතා කරන කොළඔ ජිවත් වන මැද පංතිකයන් විම විශේෂත්වයකි . ඉතිහාසයේ සිදු වී ඇත්තේ පක්ෂ වීසින් විශේෂයෙන්ම වාමාංශික පක්ෂ විසින් ජනයා වලට කැදවිමය. නමුත් මෙවර සිදු වුයේ පක්ෂ වල මෙහෙවිමකින් තොරව ජනයා විදී බැසිමයි. ලංකාවේ ඇතුලේ මෙය ඓතිහාසික වර්ධනයකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Weekly Newsletter