ජනාධිපති රනිල්ගේ මැරයෝ අරගලකරුවන්ට පහර දෙති

මරදාන එල්ෆිස්ටන් රගහල ඉදිරිපිට ඊයේ (03) සවස ආරම්භ කළ සත්‍යග්‍රහයට මැර සහ පොලිස් ප්‍රහාරයක් එල්ල කර විශාල පිරිසක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

අත්අඩංගුවට ගත් පිරිස අතර කාන්තාවන් ද සිටින බව වාර්තාවේ .

මැරයෝ සහ පොලිසිය විරෝධතාකරුවන්ට පසුපස පන්නා පොලුවලින් පහර දී තිබේ .

සත්‍යග්‍රහය තහනම් කර නැතැයි මහේස්ත්‍රාත්වරිය සිය නියෝගයේ සදහන් කර තිබියදීත් පොලිසිය දිගින් දිගටම සත්‍යග්‍රහනයට බාධා කරමින් , විරෝධතාකරුවන් විසුරුවා හැරීමට උත්සහ කළේය . පසු පොලිසිය මැර පිරිසක් ලවා කලබලයක් ඇති කර විරෝධතාකරුවන්ට පහර දි පන්නා දැමුවෙිය .

මෙම මැර පිරිස එක්සත ජාතික පක්ෂයට අයත් පිරිසක්් බව වාර්තා වි ඇත.

පොලිසිය විරෝධතාකරුන් සොයා ලංකා ගුරුමැදුර සහ ශ්‍රී ලංකාවෙි සමාජවාදි පක්ෂයේ කාර්යාලය ද වටලා ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *