තර්ජනය කර ප්‍රශ්න පත්‍ර බලවන්න බැහැ -සරසවි ඇදුරේ සහ ගුරු සංගම් පවසති

තර්ජනය කිරීමක් ලෙස අත්‍යවශ්‍ය සේවා නම් කරමින් උසස් පෙළ පිවිතුරු පත්‍ර පරික්ෂාව සිදු කළ නොහැකි බව විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ සමිති සම්මේලනයේ සභාපති මහාචාර්ය ශ්‍යාම බන්නැහැක පැවසීය .

උසස් පෙළ පිළිතුරු පත්‍ර ඇගයීමේ ගැටලුව පිලිබද අදහස් පල කරමින් 19 වැනි දා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ පැවසුවේ , විභාග සම්බන්ධ කාර්යයක් අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් ලෙස නම් කර කිරීමට පියවර ගන්නා බවය . පිළීතරු පත්‍ර ඇගයීම් කටයුතු අඩාල කළ හොත් ඊට ආදළ පාර්ශව වලට ඒරෙහිව පියවර නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවද ජනාධිපතිවරයා අවධාරණය කළේය .

අවශ්‍යතව පිළිබද සලකා බැලීමකින් තොරව අත්‍යවශ්‍ය සේවා නම් කිරීම තර්ජනයක් ලෙස භාවිතා කරමින් සිදු කරන මෙවැනි ප්‍රකාශ ගණන් නොගත යුතු ඒවා බවද මහාචාර්ය බන්නැහැක පැවැසීය .රාජකාරීයට පරිබාහිර කාරණයක් පිළිබද ඒවැනි නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගයක් ගැනීම ද අර්ථ විරහිත එකක් බව ඔහු අවධාරණය කළේය .

මේ අතර ලංකා ගුරු සේවා සංගමයේ සභාපති මහින්ද ජයසිංහගෙන් අප කළ විමසීකදී ඔහු සදහන් කළේ , රනිල් වික්‍රමසිංහ යනු උත්තර පත්තර පරීක්ෂණ ක්‍රියාවලිය තබා මහ පෙ‌ොලොවේ යථාර්ථය පවා නොදන්නා අයෙකු බවය .උසස් පෙළ පිළිතුරු පත්‍ර පරීක්ෂා කිරීම සදහා ගුරුවරුන් අයැදුම් කර නැත්ත‌ේ ,ඒ සදහා ලබා දෙන දීමනා පුමණෙවත් නොවන නිසා මිසක ඒ පසුපස කිසිදු වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක් නැති බවද ඔහු අවධාරණය කළේය .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *