පොලිසිය පැහැර ගන්න හැදු තාරකව උසාවියේ දී එපා කියයි

The police say no to the star who tried to kidnap him in court

පසුගිය 09 වෙනිදා පොලිස් බුද්ධි අංශ මගින් අරගලකරුවෙකු වන නිපුන තාරකව කොළඹ පලමු වන හරස් විදීය ඉදිරිපිට දී පැහැර ගැනීමට ගත් උත්සහාය මහජනයා මැදිහත් වී වලක්වා ඇත.

තාරක සැතැම්බර් 15 වෙනිදා ඇයගේ ගඬ නමින් පැවැති විරෝතා උද්ඝෝෂණයට සහභාගි වි ගෙදර යමින් සිටියදී මෙසේ පැහැර ගැනීමට උත්සහා කර තිබේ.

මෙම උද්ඝෝෂණය සංවිධානය කරන ලද්දේ ගාලුමුවදෝර කාන්තා එකතුව මගිනි .

තාරක පොලිස් බුද්ධි අංශ වලින් මිදී ,කොටුව දුම්රිය පොල ඉදිරිපිට ගොස් ඇති අතර එහි සිටි කොළඹ අපරාධ කොඨාශයේ ප්‍රධානියාට ඔහුට මුහුණ දෙන්නට සිදු වු අත්දැකිම සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කර ඇත. අපි මිනී මරලා , මංකොල්ල කාල ැහැ ඇයි අපිව පැහැර ගන්න උත්සහා කරන්නේ යනුවෙන් තාරක සී.සී ඩි.ප්‍රධානියාගෙන් ප්‍රශ්න කර ඇත. එහි දී ඔහුට පොලියට බාර වෙන්නැයි පැවැසීමත් සමඟ දෙදෙනා අතර බහින් බස් විමක් සිදුව තිබේ .

තාරක සැප්තැම්බර් 16 වෙනිදා නීතිඥයෙකු මාර්ගයෙන් මෝසමක් ඉදිරිපත් කර අලුත් කඩේ උසාවියට ඉදිරිපත් වි ඇති අතර පොලිසියට තාරකව අවශ්‍ය නැතැයි පැවැසීමෙන් පසු විත්තිකරු අවශ්‍ය නැතිනම් ඔහු පැහැර ගැනීමට උත්සහා දරන්නේ ඇයි දැයි විනිසුරුවරයා පොලිසියට දොස් පවරා ඇත .

උසාවියෙන් එළියට පැමීණේද්දී ඔහුව නැවත වරක් පැහැර ගැනීමට උත්සහා කර ඇති අතර තාරක නීතිඥවරයා සමඟ සිටි නිසා එම උත්සහාය ව්‍යාර්ථ වී ඇත .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *