බැංකු වලට අත තැබුවොත් වැඩ වරදි

රාජ්‍ය බැංකු කොටස් වෙළදපොල තුළ විකුණා දැමීමට ආණ්ඩුව දරණ උත්සාහය පරාජය කිරීම සදහා ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ගවලට අවතීරණ විමට තීරණය තර ඇති බවත් ඒ අනුව ඔිනෑ මොහොතක අඛණ්ඩ වැඩවර්ජන ක්‍රියාමාර්ග යා හැකි බව ලංකා බැංකු සේවක සංගමය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සදහන් කරයි .

බැංකු සේවක සංගමයේ ලංකා බැංකු සේවක සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් රන්ජන් සේනානායකගේ අත්සනින් නිකුත් කර ඇති එම නිවේදනයේ ජනවාරි මුල් සතිය තුල සියලුම බැංකු කෙන්ද්‍ර කර ගනිමින් උද්ඝෝෂණ පැවැත්විමටත් ,කොළඹ නගරයට සිය සමාජිකයින් කැදවා මහ සබා රස්විමක් පැවැත්විමටත් සැලසුමු කර ඇති බව සදහන් කර ඇත.

ඉතිහාසයේ පුරාම රාජ්‍ය බැංකු පෞද්ගලිකරණයෙන් බෙිරාගත් වෘත්තීය සංගමයක් ලෙස කොටස් වෙළදපොල තුල රාජ්‍ය බැංකු විකිණීමේ ආණ්ඩුවේ ක්‍රියාමාර්ගය පරාජය කරන බව ශපථ කරන බවත් ඒ සදහා රටේ යහපත අපේක්ෂා කරන ජනතාවට ආරාධනා කරන බව එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සදහන් කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *