මහජන අරගල තුනි කිරිමට හේතු වූයේ එය "අවිහිංසවාදී" වීමද?.

රාජපක්ෂ ආන්ඩුවට හා 74 වසරක ධනපති පාලක පන්තියට එරෙහිව පැන නැගුනු මහජන අරගල තාවකාලිකව තුනි කිරිමට හේතු වූයේ එය “අවිහිංසවාදී” වීම නිසාය යන්න Pathum Kerner කර්නර් ඉදිිරිපත් කරන්නේ දැනුවත්වම වංචිකව, වර්ධනයනගේ සැබෑ හේතු යටගැසීම සඳහා ය.

රනිල් වික්‍රමසිංහගේ පත්වීමත් සමඟ ඔහුගෙන් විජ්ජාවන් බඳු තාවකාලික සහන අපේ්ක්ෂාකල ගෝ්ල්ෆේස් අරලයට නායකත්වය දුන් මධ්‍යම පාන්තික රැඩිකලුන් හා ධනපති ලාභ පද්ධතිය රැකීම සඳහා කැපවෙමින් කිසිදු වැටුප් වැඩිකිරීමකටවත් උද්ඝෝෂනය නොකිරීමට තීන්දු කරඇති වෘත්තීය සමිති විසින් අරගලය පීලිපැන්නවීම හා පාවාදීම හේතුවෙන් ජන අරගලය තාවකාලිකව තුනී වී පවතින මුත් මෙම යදම් බිඳ දමා රාජපක්ෂ-වික්‍රසිංහ පාලනයට එරෙහිව කම්කරු පීඩිත මහජනතාව දෙවන වටයකින් හා වඩා තීව්‍ර මට්ටමින් අරගලයට පිවසීමට වැඩි කල් ගත නොවනු ඇත. එම අරගලය මධ්‍යම පන්තික රැඩිකලුන්ගෙන්ද, වෘත්තීය සමිතිවලින්ද, රාජපක්ෂ අගමැති පැන්නීම දක්වා ගෝල්⁣ෆේස් අරගලයට මුදල් පොම්ප කල ඉහල මධ්‍යම පන්තිකයන්ගෙන් හා සුපිරි ධනපති ව්‍යාපාරක පන්තියෙන්ද ස්වාධීන වී⁣මේ වැඩි විභවයක් පවතී. තමන්ගේම කම්කරු හා ප්‍රාදේශීය ක්‍රයාකාරී කමිටු සාදාගැනීම හා ඒවා ඒකාබද්ධ කිරීම හරහා රටේ දේශපාලන බලය සඳහා සටන්වැදීමට සංවිධානගත වීම හා නායකත්වය සම්පාදනය කරගැනීම නොවැලැක්විය හැකි අවශ්‍යතාවය බවට පත්ව තිබේ.

ආර්ථික⁣යේ වටිනාකම් නිෂ්පාධනය කරන පන්තිය වෙත පාලන බලය ලබාගනිමින් මහජනයා වෙනු⁣වෙන් නිෂ්පාධනය කරන, බෙදාහරින කේන්ද්‍රීය ආර්ථික ක්‍රමයක් බිහිකල යුතුය. එයින් පිට මජනයාගේ එකකුදු දැවෙන ප්‍රශ්නයකට ධනපති ක්‍රමය තුල අද විසඳුම් නැත.

සංජය විල්සන්