මහජන කවුන්සිලයේ පළමු සමුළුව කොළඹ දී මුළු දෙයි

ජනතාව සදහා ජනතාවගේ බලයක් යන තේමා පාඨය යටතේ මහජන කවුන්සිලය සදහා ව්‍යාපාරය , එම ව්‍යාපාරයට අවුරුද්දක් පිරීම නිමිත්තෙන් ඊයේ (0) සවස කොළඹ මහජන පුස්තකාල ශ්‍රවණාගායෙදී එහි පළමු සමුළුවක් පැවැත්විණ .

මහජන කවුන්සිලය සදහා ව්‍යාපාරය මගින් රට පුරා ‌‌පිහිටු වන ලද මහජන කවුන්සිල් වල සමාජිකයින් කොළඹ කැදවා එම සමුළුව පවත්වන ලදී .

මෙම සමුළුවේදී මහජන කවුන්සීලය සදහා ව්‍යාපාරය මගින් රාජ්‍ය -බලය සහ ජනතා -බලය නමින් පොතක් ද එළs දැක්වු අතර එම පොත අරගලයේ ක්‍රියාකාරයින් කිපදෙනෙකුට ,මාධ්‍යවේදීන් දෙදනෙකු සහ සමාජ ක්‍රියාකාරයින් පිරිසකට ද පිරිනැමිණි .

ඉංග්‍රීසි ,දෙමළ සහ සිංහල භාෂා තුනෙන් මහජන කවුන්සිලය සදහා ව්‍යාපාරයේ නියෝජිතයින් එම කවුනසිලයේ ඉදිරි දර්ශනය සහ ක්‍රියා මාර්ග පැහැදිලි කළහ .

මෙම සමුළුවට රටපුරා මහජන කවුන්ල් වල සමාජිකයින් සැළකිය යුතු පිරිසක් පැමිණ සිටි අතර නියෝජිතයින්ගේ කතා අතර වරේ එම්.සී රාජ් දමිළ භාෂාවෙන් ගීතයක් ගායනා කළේය . ඊට අමතරව කොළඹ සෞන්දර්ය පීඨයේ සංගිත කණ්ඩායම සංගීත භාණ්ඩ කිපයක් පමණක් උපයෝගී කරගෙන සංගීතමය රසයක් සමුළුවට ඒක් කළහ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *