මැතිවරණය වැළැක්වීමට ගොනු පෙත්සම නැවත කල් යයි

රටේ පවතින ආර්ථික අර්බුදය සලකා පළාත් පාලන මැතිවරණය වළක්වන නියෝගයක් නිකුත් කරන්නැයි ඉල්ලා යුද හමුදා විශ්‍රාමික කර්නල් ඩබ්ලිව් .එම් .ආර් .විජේසුන්දර ඉදිරපත් කළ පෙත්සම නැවත සලකා බැලීම මැයි 11වැනිද දක්වා කල් දැමීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තිරණය කළේය .

පෙත්සම ඊයේ (23) කැදවු අවස්ථාවේ එම තිරණය ගෙන ඇත.

ඡන්දය පැවැත්විියයුතු බවට මැතිවරණ කොමිසමේ ස්ථාවරය සම්බන්ධයෙන් කිසිදු බෙිදිමක් නැතැයි එම කොමිසම් සභාව වෙනුවෙන් පෙනි සිටි ජනාධිපති නීතිඥ සාලිය පිරිස් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ කරුනු ඉදිරිපත් කරමින් පැහැදිලි කළේය.

නමුත් ඡන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණ ගැටලු සහ භාණ්ඩාගාරය ඡන්දයට ආදාළ මුදල් ප්‍රතිපාදන ලබා නොදීම නිසා පැතිවරණය පැවැත්වීමට බාධා පැමිණ ඇතැයි ජනාධිපති නීතිඥ පිරිස් පෙන්වාදුන්නේය .

භාණ්ඩාගාර ලේකම් වෙනුවෙන් පෙනී සිටි අතිරෙක සොලිස්ටර් ජනරාල් ජනාධිපති නීතිඥ නෙරිල් පුල්ලේ සිදුකර ඇති මුල්‍ය ප්‍රතිපාදන නිදහස් කිරීමට ආදාළ කරුනු පැහැදි කරමින් , තවදුරටත් මුදල් ප්‍රතිපාදන වෙන් කිරීම සදහා උපදේ් අවශ්‍ය බව ‌පැවැසීය .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may missed