යුද හමුදාපතිගේ අභියාචනය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසිකරයි

යුද හමුදා පාබල රෙජිමේන්තුවේ බ්‍රිගේඩියර් චන්දන රණවීර සම්බන්ධයෙන් අභියාචනාධිකරණය විසින් ලබාදී ඇති මැන්ඩාස්මුස් ආඥාව ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් යුද හමුදාපති විකුම් ලියනගේට නියෝග තිබෙි .

බ්‍රිගේඩියර් චන්දන රණවීර විසින් ඔහුට සිදු කළ අසාධාරණය එරෙහිව අභියාචනාධිකරණය ඒමුවේ ගොනු කළ පෙත්සම සම්බන්ධයෙන් ලබාදුන් තීන්දුව අභියෝගයට ලක්කරමින් ,යුද හමුදාපතිවරයා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ඉදරිපත් කළ 4/24 විශේෂ ‌පෙත්සම සම්බන්ධයෙන් පෙබරවාරි 01 දින තීන්දුව ලබාදෙමින්ය .

අභියාචනාධිකරණය සිය තීන්දුව මගින් නියෝග කර තිබුණේ බ්‍රිගේඩියර් චන්දන රණවීර 2021 ජනවාරි 01 වැනිදා සිට මේජර් ජෙනරාල් නිලයට උසස් කිරීම සදහා ජනාධිපතිවරයාට නිර්දෙශ කිරීම ,ඒ අනුව ඔහුට හිමි ජ්‍යෙෂ්ඨත්වය පිහිටුවීම ,ජ්‍යෙෂෟඨත්වයට අනුව පාබල රෙජිමේන්තුවේ අධිපතිකම බලාදීම , ඔහුගේ ජ්‍යෙෂ්ඨත්වය අනුව යුද හමුදාවේ සුදුසු ධුරයකට පත් කිරීම , ඔහුට හිමි වැටුප් , දීමනා හා වරප්‍රසාද ලබාදෙන ලෙසය .

එම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුව යසන්ත කෝදාගොඩ මහින්ද සමයවර්ධන හා ප්‍රියන්ත ප්‍රනාන්දු යන ශ්‍රේෂ්ඨිධිකරණ විනිසුරුවරු විසින් ලබා දී තිබෙන අතර අභියාධිකරණ නියෝග එම දින සිටම ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසටදැනුම් දී ඇත.

අභියාචනාධිකරණය බ්‍රිගේඩියර් චන්දන රණවීරගේ පෙත්සම සම්බන්ධයෙන් තීන්දුව 2023 නොවැම්බර් 23 වැනිදා ලබාදී තිබු අතර එය අභ්‍යිාචනා නොකරන ලෙස නීතිපතිවරයගේ මෙන්ම යුද හමුදා නීති ප්‍රධානීයගේ උපදෙස් ලැබී තිබුණත් යුද හමුදාපතිවරයා සිය තනි මතය අනුව එම අභියාචනය ඉදිරිපත් කර තිබුණි .

ලසන්ත රුහුණගේ – අනිද්දා පුවත්පත

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *