රාජපක්ෂලා හොරා කෑ සල්ලි නාවලපිටියේ ජනතාව ඉල්ලති

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ නාවල පිටියට පැමිණිමට එහෙිව උද්ණඝෝෂණයේ නිරත වු විරෝධතාකරුවන් 15 දෙනෙක් පොලිසිය මගින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙි .

මෙම විරෝධතා උද්ඝෝෂණය අද (16) පෙරවරුවේ නාවලපිටිය නගරයෛ් දී පැවැත්විණ .

අත්අඩංගුවට ගත් පිරිස අතර ජාතික සමගි ජන බලවේගයේ නාවලපිටි සංවිධායක ද සිටින බව වාර්තා වේ .

විරෝධතාකරුවන් රාජපක්ෂට හොරා යැයි විරෝධය දක්වමින් හොරා කෑ මුදල් දෙන්නැයි ඉල්ලා විරෝධතාවේ නියැලි ඇත .

පොලිසිය විරෝධය දැක්විමට ජනතාවට ඇති අයිතිය උල්ලංඝණය කරමින් විරෝධතාකරුවන් අතඅඩංගුවට ගෙන තිබෙි .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *