රාජ්කුමාරිගේ ඝාතකයන් වහා හෙළි කරන්නැයි විරෝධතාකරුවෝ ආණ්ඩුවට බල කරති

වැලිකඩ පොලිසීය මගින් අත්අඩංගුවට ගත් ආර් . රාජ්කුමාරි නැමති කාන්තාවට පහරදී ඝාතන කළ ඝාතකයන් වහා හෙළි කරන්නැයි ආණ්ඩුවට බල කර අද (24) උදේ කොළඹ අලුත්කඩේ උසාවිය ඉදිරිපිට නිහඩ විරෝධතාවයක් පැවැත්විණ .

මෙම විරෝධතා උද්ඝෝෂණය ප්‍රොටෙක්ට් සංමගය නමි සංවිධානයක් මගින් සංවිධානය කර තිබුණි .

නිහඩ විරෝධතාකරුවන් රාජ්කුමාරිගේ ඝාතකයන් වහා හෙළි කරන ලෙසත් , ඇයට සාධාරණය ඉටුකරන ලෙසත් ආණුඩුවෙන් ඉල්ලා සිටියහ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *