රෝයල් පාර්ක් ජුඩ් ශ්‍රමන්තට සමාව දෙන්න හිපු ජනාධිපති මුදල් ගත්තා

රෝයල් පාර්ක් ඝාතන සිද්ධියට මරණ දඩුවම නියම වු ජුඩ් ශ්‍රමන්ත අන්තනි ජයමහට ජනාධිපති සමාව ලබා දි සදහා හිටපු ජනාධිපති හා පාරලිමේන්තු මන්ත්‍රී මෛත්‍රිපාල සීරිසේන මුදල් ලබා ගත්ත බවට සැකයක් පවතින බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය් විධායක සභික සරත්චන්ද්‍ර මොන්ටෙිගු චෝදනා කරයි .

සරත්චන්ද්‍ර යුටියුබ් නාලිකාවක් සමග පැවති සම්මුඛ සකච්ඡාවකදි එම චෝදනාව කර ඇත .

හිටපු ජනාධිපති සිරිසේන ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සභාපති ධුරය දැරීම නීති විරෝධි බවත් පක්ෂය විනාශ මුඛයට ඇද දැමුවේ සිරිසේන බව සරත්චන්ද්‍ර වැඩිදුරටත් චෝදනා කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *