LANKASKYNEWS LANKASKYNEWS LANKASKYNEWS

Sri Lanka No 1 News Provider Provider Provider Provider

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තයේ දියුණුව

විවිධ අරමුණු සඳහා එක් ස්ථානයක සිට තවත් ස්ථානයකට ගමන් කිරීම සාමාන්යයෙන් සංචාරය ලෙස හැඳින්වේ. මිනිසුන් සෑම විටම එකම අරමුණු සඳහා ගමන් නොකරයි.

යමෙක් දැනුම හා අත්දැකීම් ලබා ගැනීමට සංචාරය කරයි, යමෙකු විනෝදය සඳහා ගමන් කරයි, යමෙකු ව්‍යාපාරික අරමුණු සඳහා යනාදිය. එය බොහෝ අධ්‍යාපනික වටිනාකමක් ඇත. එය අධ්‍යාපනයේ කොටසකි. අපගේ අධ්‍යාපනය සහ පොත්පත් දැනුම සංචාරයකින් තොරව අසම්පූර්ණව පවතී. සංචාරය කිරීමෙන් අපට බොහෝ දේ ඉගෙන ගත හැකිය. එය අපට වෙළඳාම සහ වාණිජ්‍යය, භාෂාව, සමාජ විද්‍යාව, සිරිත් විරිත්, සංස්කෘතිය, ඉතිහාසය, භූගෝල විද්‍යාව යනාදිය උගන්වයි. එබැවින් යාචකයන්ගේ සංචාරවල අධ්‍යාපනික වටිනාකම විස්තර කෙරේ. මීට අමතරව, සංචාරයේ විශේෂ වාසි කිහිපයක් තිබේ. මිනිසෙක් බොහෝ වේලාවක් එක තැනක සිටියහොත් ඔහු ඒකාකාරී වේ. සංචාරය අපගේ ඒකාකාරී බව ඉවත් කර සතුටක් ලබා දෙයි.එය අපගේ දැක්ම පුළුල් කර අපගේ මනස ප්‍රබෝධමත් කරයි. හොඳ සංචාරකයෙකුට පහසුවෙන් අන් අයව දැනුවත් කළ හැකිය. මිනිසුන් ගැන සහ තවත් කෙනෙකුගේ කාරණා ගැන අපට ප්‍රථමයෙන් දැනගැනීමට ඔහුට හැකියි

උණුසුම් පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Weekly Newsletter