LANKASKYNEWS LANKASKYNEWS LANKASKYNEWS

Sri Lanka No 1 News Provider Provider Provider Provider

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඔස්ට්‍රේලියාව අතර 2 වන එක්දින තරගය අද

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඔස්ට්‍රේලියාව අතර 2 වන එක්දින තරගය අද ප.ව .2.30 ට ආරම්භ වීමට නියමිතය.
අද තරගය සදහා වනිදු හසරංග ආබාධයක් හේතුවෙන් ක්‍රීඩා නොකරයි.

දැනට ඔස්ට්‍රේලියාව 1-0 ලෙස පෙරමුණෙන් සිටී.

3 thoughts on “ශ්‍රී ලංකාව සහ ඔස්ට්‍රේලියාව අතර 2 වන එක්දින තරගය අද.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *