LANKASKYNEWS LANKASKYNEWS LANKASKYNEWS

Sri Lanka No 1 News Provider Provider Provider Provider

හිටපු ඇමැති ගාමිණි ලොකු ගේ නිවස වැටලු ජනතාවට කදුළු ගැස් ප්‍රහාරයක් .

 තුන්දහක පමන ජනතාව අද (04) පෙරවරුවේ හිටපු ඇමති ගාමිණි ලොකු ගේ නිවසට වැටලුහ . පිළියන්දල ඔරලෝසු කණුව අසල සිට පෙළපාලියෙන් ගමන් කළ ජනතාව ඇමති ලොකුගේ නිවස දක්වා ගමන් කළහ . මෙම පෙළපාලියේ ගමන් කළ ජනතාවට පිළියන්දල කොට්ටාව පාරේ දෙපස රැස්ව සිටි ජනයා ගේ අත්පුඩි ගසා පිළිගත් අතර ඔවුන් ද පෙළපාලියට එක්වුහ . පෙළපාලියේ ගමන් කළ ජනයා ගාමිණි ලොකුගේ හොරා , හතර දෙසින් – වරෙල්ලා . රොද බැදගෙන – වරෙල්ලා දශක හතක් – රටට කෙලපු . උන් එලවමු -වරෙල්ලා . කන්නත් නෑ – බොන්නත් නෑ . ඉන්ධන නෑ – ලයිටුත් නෑ .කිරිපිටි නෑ – ගැසුත් නෑ .යකෝ අපිට – මොකවත් නෑ . යන සටන් පාඨ කියමින් ගමන් කළහ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Weekly Newsletter