2019 යට සාපේක්ෂව රුපියල් 47.000 කින් ජිවන වියදම ඉහලට

Cost of living is higher than in 2019

2019 වර්ෂයේ සමාන්‍ය පවුලක තිබු හැටතුන් ලක්ෂයක මාසික පාරිභෝජන වියදම (ආහාර ඇතුළු විවිධ භාණ්ඩ සඳහා) උද්ධමනකාරී තත්වය හේතුවෙන් අද වන විට රුපියල් එක් ලක්ෂ දස දහසක් (110 .000 ) වන අතර එය 2019 යට සාපෙක්ෂව රුපියල් 47.000 කින් වැඩි වී ඇති බව පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ආර්ථික විද්‍යා සහා සංඛ්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ මහාචාර්ය වසන්ත අතුකෝරල පවසයි.

දුගී පවුලක 2019 වර්ෂයේ මානසික පාරිභෝජන වියදම දහතර දහස් පන්සියක් (14.500) වන බවත් අද වන විට දුගී පවුක මාසීක පාරිභෝජන වියදම විසිපන්දාස් පන්සීයක් දක්වා වැඩි වී ඇති අතර 2019 සාපෙක්ෂව මාසීක පාරිභෝජන වියදම රුපියල් එකලොස් (11.000) දහසකින් වැඩි වි ඇතැයි පවසන මහාචාර්ය අතුකෝරල දුගී පවුල් 21.000 ක් සිටින බවත් සඳහන් කරයි .

2019 රුපියල් එක්ලක්ෂ අනුඅට දහසක් ලෙස පැවැති මාසික පාරිභෝජන වියදම උද්ධමනකාරී තත්වය හේතුවෙන් මේ වන විට තුන්ලක්ෂ හතලිස් පන්දාහසක් දක්වා, රුපියල් එක්ලක්ෂ හතලිස් දහසකින් වැඩි වී ඇතැයි ඔහු පෙන්වා දුන්නේය .

2019 වර්ෂ වන විට මාසික පාරිභෝජන වියදම රුපියල් ලක්ෂය ඉක්ම වු පුද්ගලයින් ලක්ෂ විසිඑකක් සිටින අතර එම සංඛ්‍යාව මේ වන විට ලක්ෂ අසුහතරක් දක්වා වැඩි වී ඇත .

මාසික පාරිභෝජන වියදම රුපියල් ලක්ෂය ඉක්ම වු පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව මෙසේ ඉහල ගොස් ඇත්තේ , ජිවන තත්වය ඉහල යෑම නිසා නොව පාරිභෝජන භාණ්ඩ මිල අති විශාල ලෙස ඉහල යෑම නිසා බව පෙනියන්නේ යැයි මහාචාර්වයා වඩිදුරටත් පැවැසීය .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *