විදේශ

හමාස් විමුක්තිකාමීන් එක්සත් ජනපද ප්‍රාණඇපකරුවන් දෙදනෙක් නිදහස් කරති

හමාස් සටන්කාමීන් ප්‍රාණඇපකරුවන් ලෙස රදවාගෙන සිටි සිරකරුවන් අතරින් ඇමරිකානුවන් දෙදනෙක් ,මානුෂික හේතුමත නිදහස් කිරීමට තිරණය

හිටපු ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ට අපරාධ චෝදනා යටතේ නඩු පවරයි

ඇමරිිිිිිකාවේ හිටපු ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ට එරෙහිව අපරාධ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් නඩු පැවැරීමට ඒරට නිවියොක් අධිකරණය කටයුතු

රුසියාව යුක්ක්‍රෙනයේ ස්වෛරීත්වයට තර්ජනයක්

රුසියාව යුක්ක්‍රෙනය එරෙහිව යුද ක්‍රියාමාර්ග ගැනිම ගැන ඇමරිකානු ජනාධිපති ජෝ බයිඩන් රුසියාවට දොස් නඟයි. ජනාධිපති