අධිකරණයට අපහාස කිරීම

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සනත් නිශාන්තට දඬුවම් කරන්නැයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පෙත්සම් දෙකක්

අධිකරණයට අපහාස කළා යැයි යන චෝදනා යටතේ , පොදුජන පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සනත් නිශාන්තට දඬුවම්