අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

අරගලකරුවන් විනාශ කළත් අරගලය විනාශ කළ නොහැක : මහාචාර්ය අර්ජුන් පරාක්‍රම

අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ගාලුමුවදෝර එකාබද්ධ කමිටුවේ සමාජිකයෙකු හා සමාජ ක්‍රියාධරයෙකු වන අසංක අබේරත්නම් ගෙන් පැය