තැපැල් සේවකයෝ බදු පනතට එරෙහිව රටපුරා පාරට බසිති

ආණ්ඩුවේ බදු පනත වහා හකුළා ගන්නැයි ආණ්ඩුවට බල කර, අද (14) දහවල් කෑම පැයේ කොටුව ප්‍රධාන තැපැල් හුවමාරුව ඉදිරිපිට විරෝධතා උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්විණ .

බදු පනත අහෝසී කරන්නැයි යන ඉල්ලීම ඇතුළු තවත් ඉල්ලීම් 07 මුල් කරගෙන එම විරෝධතා උද්ඝෝෂණය රටපුරා සෑම තැපැල් කන්තෝරු ඉරිදිපිටම අද දිනයේ පැවැත්විය .

මෙම විරෝධතා උද්ඝෝෂණය තැපැල් හා විදුලි සංදේශ නිලධාරීන්ගේ සංගමය ඇතුළු සංගම් මගින් සිදු කර ඇත.

කොටුව තැපැල් හුවමාරුව ඉදිරපිට පැවැති විරෝධතා උද්ඝෝෂණයට සැලකිය යුතු තැපැල් සේවකයින් පිරිසක් සහභාගි වී සිටියහ .

🔺️ ගිවිසුම්ගත ප්‍රමාණයට වඩා ඉහල දැමූ ණය පොලියට,

🔺️අසාධාරණ උපයන විට ගෙවන බදු ප්‍රතිපත්තියට,

🔺️විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය වෙනස් කිරීමට විරුද්ධව,

🔺️ගෙවාගත නොහැකි විදුලි බිලට එරෙහිව,

🔺️උසුලාගත නොහැකි ජීවන වියදම අඩුකරන ලෙසට,

🔺 අග්‍රහාර රක්ෂණ ප්‍රතිලාභ මුදල් ප්‍රමාදයට එරෙහිව,

🔺ජීවන වියදමට සරිලන ලෙස රු 20000ක දීමනාවක් ලබා දෙන්නැයිැ තැපැල් ‌සේවකයෝ ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *