මුදලිට ඇප නියම කරන්නැයි විරෝධතාකරුවෝ නීතිපතිගෙන් ඉල්ලති

අන්තර් විශ්ව විද්‍යාල ශීෂ්‍ය බල මණ්ඩලයේ කැදවුම්කරු වසන්ත මුදලිගේ වහා නිදහස් කරන්නැයි බල කර අද (25) කොළඹ අලුත් කඩේ නීතිපති කාර්යාලය ඉදිරිපිට නිහඩ විරෝධතායක් පැවැත්විණ .

මුදලිගේ නිහස්ස්ත කිරිමට අමතරව ත්‍ත්‍රස්දය වැළැක්විමේ පනත අහෝසී කර ලෙසටත් මර්දනය වහා නතර කර ලෙසටත් ජිවත් විම සදහා ඉඩ දෙන්නැයි විරෝධතාකරුවෝ ආණ්ඩුවට බල කර සිටියෝය .

අන්තර් විශ්ව විද්‍යාල භික්ෂු බල මණ්ඩලයේ කැදවුමකරු ගලවැව සිරි ධම්ම හිමි සහ මුදලිගේ අගෝස්තු 18 වෙනිදා යුනියන් ප්‍රදේශයේ දී පොලසිය මගින් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී . පසුව රැදවුම් නියෝග මත රදවා තබා ගත්තේය . නීතිපතිගේ උපදෙස් මත කොටුව මහේසත්‍රාත් තිලිණ ගමගේ නොවැම්බර් 03 වෙනිදා අප නියම කළේය .

මුදලිගේට ද අප නියම කරන්නැයි විරෝතාකරුවෝ නීතිපතිගෙන් ඉල්ලති .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may missed