රනිල් -රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවේ මැර ප්‍රහාර හෙළා දකිමු !

සමාජ මාධ්‍ය ක්‍රියාකාරි සහ අරගලයේ ක්‍රියාකාරයෙකු වු ප්‍රියාත් නිනේෂලට කඩුවෙ නගර සභාවේ හිටපු නියෝජ්‍ය නගරාධිපති චන්දන අබේරත්ත සහ ඔහුගේ මැරයෝ එල්ල කළ ප්‍රහාරය හෙළා දක අද (11) කොටුව දුම්රිය පොල ඉදරිපිට විරෝධතා උද්ඝෝෂණයක් පැවැත් විණ .

මෙම විරෝධතා උද්ඝෝෂණයට ගාලුමුවදොර අරගලකරුවන් රැසක් සහභාගි වී සිටියහ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *