වෛද්‍ය ශිෂ්‍ය පා ගමන පොලිස් ජල ප්‍රහාරය හමුවේ මෙල්ල වෙයි

ලයිසියම් ඇතුළු වෛද්‍ය උපාධි කඩ වහා අහෝසී කරන්නැයි ආණ්ඩුවට බල කර වෛද්‍ය ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරී කම්ටුව සංවිධානය කළ විරෝධතා පා ගමනට අද (16) සවස හෝටන් ප්‍රදේශයෙදී පොලිසිය විසින් ජල ප්‍රහාර එල්ල කර විරෝධතාකරුවන් නතර කර දමන ලදී.

විරෝධතා පා ගමන නෙලුම් කුළුණ අසලින් ආරම්භ කළේය . එම විරෝධතා උද්ඝෝෂණට දහකට පමණ පිරිසක් සහභාගි වි සිටියහ .

මෙම විරෝධතා උද්ඝෝෂණය විසුරුවා හැරීම සදහා පොලිසීයේ සහ හමුදාවේ භට පන්සීයක පමණ පිරිසක් යොදවා තිබුණි .

ජල ප්‍රහාර හා පොලිස් බාධා කිරීම් හමුවේ පාර මැද නතර වු වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයන් එම ස්ථානයේ රැස්විමක් තබා සිසුන් විසිර ගියහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *