අරගලයේ ක්‍රියාකාරිනී මොරින් නුර් අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්මේන්තුවට කැදවයි

කොළඹ මහ නගර සභාවේ හිටපු නාගරික මන්ත්‍රී මහින්ද කහදගමගේ බිරිදට බැණවැදුනු විඩියෝවක් අන්තර්ජාලයට මුදා හැරියා යැයි කොළඹ අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්මේන්තුවේ පරිගණක අපරාධ අංශය මගින් මහජන අරගලයේ ක්‍රීයාකරිනීයක් මෙන්ම සමාජ මාධ්‍ය ක්‍රියාකාරිනීයක් වන මොරීන් නුර් අද (25) පෙරවරුවේ එම දෙපාර්මේන්තුවට කැදවා කටඋත්තරක් ලබාගෙන ඇත.

කොම්පඤ්ඤවිදියේ ජාවා මාවතේ දී නුර් කහදගමගේ බිරිද සමග බහින්බස් විමක් සිදු වී ඇති අතර පසු කහදගමගේ ගේ බිරිද තමන්ට බැණ තර්ජනය කළා යැයි කොම්පඤ්ඤවිදීයේ පොලිසීයට පැමිණිල්ලක් කර ඇත. පසුව නුර් ද එම පොලිසියේ තමන්ට කහදගමගේ බිරිද තර්ජනය කළා යැයි පැමිණිල්ලක් දමා තිබේ . කහදගමගේ බිරිද නුර්ට එරෙහිව දැමු පැමිණිල්ල කොම්පඤ්ඤ විදීය පොලිසීය මගින් විභාග කර ඇතත් නුර් කහදගමගේ ගේ බිරිද දැමු පැමිණිල්ල මේවන තෙක් විභාකර නැත.

නුර්ව අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්මේන්තුවේ පරිගණක අංශයට පැමිණ කටඋත්තරයක් ලබා දෙන්නැයි දන්වා ඇත්තේ තමන්ට අපහාස කළා යැයි කහදගමගේ බිරිද නුර් එරෙහිව අපරාධ පරිගණක අංශයට කරන ලද පැමිණිල්ලකට අනුවය .

නුර් ගේ උපන් ගම කොම්පඤ්ඤවිදීයේ වන අතර කහදගම පදිංචි වී සිටින්නේ කොම්ප;්;විදීයේය .

කහදගමගේ බිරිදගේ නම කියා අන්තර්ජාලයට ප්‍රකාශ නිකුත් නොකරන්නැයි නුර් ගෙන් කටඋත්තර ලබාගත් අපරාධ පරිගණක අංශයේ නිලධාරියා ඇයට අවවාද කොට ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *