කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල වහා අත්අඩංගුවට ගන්නැයි ආණ්ඩුවට බල කර ජනතාව පාරට බසිති

රෝගීන්ට දෙන ‌ඖෂධ ටික පවා විකුණන් කන අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල ඇතුළු ඹෟෂධ හොරුන් වහා අත්අඩංගුවට ගන්නැයි බල කර අද (09) දහවල් ‌කොළඹ ටවුන්හොල් සෞඛ්‍ය අමාතයංශය ඉදිරිපිට විරෝධතා උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්විණ .

මෙම පිරිසක් සහ ප්‍රගතිශීලී ජනතාව සහ භාගිත්වයෙන් සිදු කරන ලද විරෝධතාවයකි . එම උද්ඝෝෂණ සැලකිය යුතු පිරිසක් සහභාගී වි සිටියහ .

දේශබන්දු වදකයා මාෆියා රකින පිං පියා , කෙහෙළියට නීති සහාය රනිල්ගෙන්ද? ,ප්‍රති ජීවක ඹෟෂධ වංචාව ලක්ස 9400 යි ,ජඩ කෙහෙළිය අල්ලනු ! සහ කෙහෙලියගේ බෙහෙත් වලට CID වෙලාද? යන සටන් පාඨ සහිත පුවරු ඹසවාගත් විරෝධතාකරුවන් පැයකට ආසන්න කාලයක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය ඉදිරිපිට විරෝධතාවයේ යෙදුනහ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *