මානව හිමිකම් කොමසාරිස්වරුන්ට එරෙහිව සේවකයෝ මානව හිමිකම් සටනක

කළුපහන පියරතන හිමි ,නිමල් කරුණාසිරි සහ විජිත නානායක්කාර යන ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් සභාවේ කොමසාරිස්වරන්ට එරෙහිව එහි සේවකයන් අද(26) නැගි සිටියහ .

මෙය ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභා ඉතිහාසේ කොමසාරිස්වරුන්ට එරෙහිව නැගී සිටි පලමු අවස්ථාවයි .

මානව හිමිකම් පිළිබද කිසිදු දැනුමක් හෝ සුදුසුකමක් මොහුන් තිදෙනාට නොමැති බවත් දේශපාලන රූකඩ වි මානව හිමිකම් සාභාවේ අරමුණු වලට පටහැනිව කටයුතු කිරීමත් ඔවුන්ගේ නැගීටිමට හේතු වි තිබෙි .

මානව හිමිකම් සභාවේ විරෝධය ලක් වු කොමසාරිස්වරු තිදෙනා පත් කර ඇත්තේ හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසිනි .

මානව හිමිකම් කොමිසන් සභාවේ වර්ථමාන සභාපති රෝහිනී මාරසිංහ මහත්මිය ඉවත් මොහුන් රාජපක්ෂ රජය සමග එක්ව කුමන්ත්‍රණයක නිරතවන බවත් සේවකයෝ චෝදනා කරති .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *