ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ

වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරීයේ අධ්‍යක්ෂකවරයෙකුගේ කුපාඩි වැඩ නිසා අසාධාරණයට ලක් වු උපදේශිකාවක්

ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරීයේ වැඩ ආවරණ පරිපාලන අධ්‍යක්ෂක තරංග සම්පත් ආටිගල එම ආයතනයට අනුයුක්තව

2023 අයවැයෙන් 33% රනිල්ට, ආණ්ඩුවේ මුළු වියදම බිලියන 3657, රනිල්ට බිලියන 1198

දෙදහස් විසිතුන වර්ෂයේ අයවැය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතට අනුව එමවර්ෂයේ මුළු රාජ්‍ය

මහජනයාට කන්න නෑ, ජනාධිපති අධිආරක්ෂක කලාප පිහිටුවයි

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා ලෙස අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කොළඹ රාජ්‍ය ආයතන

රටින් පැන ගිය ගෝඨාට ආරක්ෂාව සහ වෛද්‍ය පහසුකම් තවමත් රජයේ වියදමින්

ධුරය හැර රටින් පලාගිය ගිය හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සැප්තැම්බර් 02 වැනිදා රාත්‍රියේ, රටට පැමිණියේය.