දේශපාලන

මහජනයාට කන්න නෑ, ජනාධිපති අධිආරක්ෂක කලාප පිහිටුවයි

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා ලෙස අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කොළඹ රාජ්‍ය ආයතන

රටින් පැන ගිය ගෝඨාට ආරක්ෂාව සහ වෛද්‍ය පහසුකම් තවමත් රජයේ වියදමින්

ධුරය හැර රටින් පලාගිය ගිය හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සැප්තැම්බර් 02 වැනිදා රාත්‍රියේ, රටට පැමිණියේය.